Fo(u)rnay

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

I. André Fournay, uit Luik (B); handelde als maasschipper op Dordrecht, ca. 1550. Uit het huwelijk met Margo NN zijn twee kinderen bekend:

  1. dochter (geestelijke )
  2. Paulus André, geb. ca. 1576; maasschipper . Was getrouwd (NN) en had vier kinderen: Maximiliaan (* 1597; maasschipper; koopman in ijzer), Paulus (* 1599; maasschipper), André Paulus (* 1601; hoedenmaker ) en Margo (getr. Met NN Rongard, maasschipper).

Bron: Enkele manuscripten betreffende het geslacht Van Hoven en aanverwante families; Mr. M.J. van 't Kruijs, Genealogische Bladen I. (Stamregister van de familie FourNAY later Van Hoven; vermeld in: Gens Nostra 55(2000) blz. 217.)

II. Pieter Fornay was maasschipper , en getr. met Jenneke Maroije. Op 08.10.1684 worden in zijn testament vier kinderen genoemd in Dordrecht. Jenneke maakt te Dordrecht 08.10.1694, op het schip ziek te bed liggend, haar testament op:

  1. Catharina , getr. met Geurt Servaessen, burger van Nijmegen 1675; kocht 1691 een pand in de Priemstraat; woont tot 1700 in Nijmegen; geeft in 1713 een volmacht uit Dordrecht.
  2. Barbara (Berber) , getr. met Joannes (Jan) Nolens, ged. Roermond (St Christoffel) 11.09.1653, ovl. vóór 03.04.1707, j.m. van Roermond (1692). vertoefde 29.06.1682 te Dordrecht, otr./tr. Eijsden geref. 31.08/14.09.1692.
  3. Anna
  4. Johannes ; mogelijk identiek aan Johannes Petrus Fornay, burger van Grave, die volgens de notulen van de kerkeraad van Urmond 100 stenen bijdroeg aan de collecte in 'Holland, Luijck en Gulickerland' voor de bouw van het Ned. Hervormde kerkje: 'In dese collecte hebben wij van dese volgende respective Heeren Kooplieden op de maes tot luik ontvangen als volgt: Burgers van de Graef (= Grave): Johannes P. Fornay 100 steenen. deze steenen hebben ons de voorn. re(s)pective Heeren gegeven onder conditie dat sij in onse kerk tot Urmond wanneer yemand van haer sou komen te sterven een vrije eerlijke begraefenisse sou konnen genieten, sonder yets meer daervan te pretendieren.' [voorzover bekend is geen der schenkers in Urmond begraven] Als aandenken werd op een aantal vloerstenen een tekst met namen aangebracht: 'Dit sijn de gifters van de vloyr Ao 1701 [waaronder:] - Joh P Fornay -'.

Bron: Urmond en Nijmeegse Maasschippers, door N.A. Hamers in: Gens Nostra 55(2000) blz. 216-7. Noot: vlg. Hamers werden bij de maasschippers, van oorsprong veelal katholiek maar door handel met Dordrecht toenemend protestant, kinderen vaak zowel katholiek als protestant gedoopt.

  • Op 11.10.1668 wordt Peter gedoopt in de Gereformeerde Kerk van Kaldenkerken als z.v. maasschipper Peter Fournai (get.Loy van Well en Jan Heijne)


Maasschippers